KONFERENS

Konferanslokalen är tills vidare uthyrd för annan verksamhet.