FRÅN SKOLA TILL AKTIVITETSHUS

Norra skolan är en anrik byggnad som skulle kunna berätta många intressanta historier. En god hjälp på traven har Inger Olsson-Wångstedt bidragit med genom att dokumentera skolans start, utbyggnad och utveckling. Denna historia finns att beskåda i skolans övre plan, där det även finns många andra bilder från Norredsbyn och inte minst skildras idrottslivet i Byn med omnejd.

Norra skolan, lärosätet för barnen i norra delen av Edsbyn, startade år 1872 och blev med tiden en väl fungerande skola som väckte uppmärksamhet. Lärarkåren kunde många gånger känna en stolthet över sitt arbete då elever vid flera tillfällen avancerade långt i de riksomfattande frågetävlingarna ”Vi i 5:an” och ”Bästa 6:an”.

I slutet av 1990-talet blev Norra skolan nedläggningshotad och NorrEdsbyns Byalag bildades för att främst försöka rädda skolan. Men trots ansträngningarna och t.ex. skapandet av en ”miljöskola” som jobbade under grön flagg, så blev de elever som i juni år 2000 de sista som gick ut till sommarlovet från denna stolta borg. En 128-årig epok tog slut…

NorrEdsbyns Byalag med en bra bit över 500 medlemmar förvärvade skolfastigheten och började leta hyresgäster. Idag administreras verksamheten från f.d. lärarrummet och alla skolsalar och andra utrymmen är upptagna av fasta eller temporära förhyrare. Man kan med fog påstå att skolan nu blivit ett ”aktivitetshus” där det är liv och rörelse!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *